โต๊ะ เตียง ตู้ กรอบรูป แหย่ง ชุดสนาม โต๊ะ เตียง ตู้ กรอบรูป แหย่ง ชุดสนาม โต๊ะ เตียง ตู้ กรอบรูป แหย่ง ชุดสนาม
แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

การติดตั้ง FTP Server บน FreeBSD ง่ายๆ

การติดตั้ง FTP Server บน FreeBSD 1. เปิดไฟล์ inetd.conf ที่อยู่ใน /etc #pico /etc/inetd.conf 2. จากนั้น เอา # หน้าบันทัด ftp  ออก ftp stream tcp nowiwait root /usr/libexec/ftpd ftpd -l แล้วก็ Saveครับ 3.เพิ่ม ftpd_enable=”YES”  ในไฟล์  /etc/rc.conf 4. ตอนนี้หากสร้าง User ใหม่ขึ้นมา User ใหม่ก็สามารถที่จะใช้ FTP ได้ทันที แต่สำหรับ User เก่าเช่น root จะยังไม่สามารถใช้งาน FTP ได้ หากต้องการให้ root สามารถใช้งาน FTP ได้ด้วยก็ต้องเข้าไปแก้ในไฟล์ etc/ftpusers   ครับ โดยเข้าไปเพิ่ม …Continue reading

Off 

QlinkView convert string to date กันลืม

https://community.qlik.com/thread/65348

Off 

MS Word กดปุ่ม คีย์ลัดไม่ได้ บน window 10

 วิธีแก้ไข ต้องไปตั้งค่าก่อนครับโดยเปิด Word ขึ้นมา จากนั้นให้ทำดังนี้ 1. กดปุ่ม Ctrl+Alt + (เครื่องหมายบวก) 2. พอยน์เตอร์จะเปลี่ยนไป ให้นำพอยน์เตอร์ไปคลิกที่ คักลอก ในริบบ้อน 3. หน้าต่าง Customize Keyboard จะแสดงขึ้นมา ให้เรากดปุ่ม Ctrl + C เพื่อกำหนดให้ C trl + C คือการ Copy ครับ 4. คลิกปุ่ม กำหนดค่า เสร็จแล้วกดปุ่ม  ปิด สำหรับปุ่ม ตัด  วาง  save   ก็ทำแบบเดียวกันครับ

Off 

เมื่อจำเป็นต้อง ติดตั้ง Windows ใหม่ แล้วต้องการ backup session putty

เนื่องจาก   ค่าต่างๆที่ทำไว้ใน putty มีเยอะมากๆ  ไม่อยากจะทำใหม่ผมแนะนำให้ backup  registry  ไว้ก่อน ดังนี้ ครับ Run command 1. start – > run -> พิมพ์ cmd 2. d:\> พพมพ์ regedit /ea backup-putty.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY เท่านี้ก็จะได้ไฟล์ backup putty แล้วครับ

Off 

Rsync (Remote Sync): 10 Practical Examples of Rsync Command in Linux

ที่มา : http://www.tecmint.com/rsync-local-remote-file-synchronization-commands/ Basic syntax of rsync command # rsync options source destination Some common options used with rsync commands -v : verbose -r : copies data recursively (but don’t preserve timestamps and permission while transferring data -a : archive mode, archive mode allows copying files recursively and it also preserves symbolic links, file permissions, user …Continue reading

Off 

FreeBSD Set a Default Route / Gateway

ที่มา : http://www.cyberciti.biz/faq/freebsd-setup-default-routing-with-route-command/ การกำหนด Default Gateway => add : Add a route. => flush :Remove all routes. => delete : Delete a specific route. => change : Change aspects of a route (such as its gateway). => get : Lookup and display the route for a destination. => monitor : Continuously report any changes to …Continue reading

Off 

เมื่อ start service httpd แล้ว FAILED

วันนี้มีโอกาสติดตั้ง  CentOS6.5   ติดตั้ง httpd  ก็ไม่ยาก แต่เจอปัญหา หลังจากแก้ไฟล์ httpd.conf โดยแก้ไข ตามข้อมูลข้างล่าง #DocumentRoot “/var/www/html”  ไปเป็น path อื่น เช่น DocumentRoot “/www” จากนั้น Save แล้ว restart [root@ns1 /]# /etc/init.d/httpd restart Stopping httpd: [FAILED] Starting httpd: Syntax error on line 292 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: DocumentRoot must be a directory ปรากกฏว่า start service ไม่ได้ ต้องแก้ปัญหานี้โดย ใช้คำสั้ง #echo 0 > /selinux/enforce จากนั้น …Continue reading

Off 

MySQL :: String Function

SCII ( char ) ใช้คืนค่ารหัส ascii ของ char ที่กำหนด ORD ( string ) ใช้คืนค่ารหัส ascii ของ string (คือจะนำค่า ascii ของแต่ละตัวใน string มารวมกัน) CONV ( num, from_base, to_base ) ใช้แปลงค่า num ที่เป็นเลขฐาน from_base ให้เป็นเลขฐาน to_base BIN ( num ) ใช้แปลงค่า num ให้เป็นเลขฐาน 2 OCT ( num ) ใช้แปลงค่า num ให้เป็นเลขฐาน 8 HEX ( num ) ใช้แปลงค่า …Continue reading

Off 

Monitorix เครื่องมือ สำหรับ Monitor Server

ผมทดสอบ ติดตั้งบน Centos 6.5  ถือว่า ใช้ได้ดีเลยครับ ติดตั้งตามนี้เลย http://www.tecmint.com/monitorix-a-lightweight-system-and-network-monitoring-tool-for-linux/ http://www.monitorix.org/

Off 

mysql select ชื่อ table จาก database ชื่ออะไรบ้าง

select table_name from information_schema.tables  where table_schema=’ชื่อ database’;

Off 

เมื่อ rc.local บน CentOS 7 ไม่ทำงานตอนboot

ให้ ใช้คำสั้ง ดังนี้ #chmod a+x /etc/rc.local   จากนั้น reboot  เครื่องใหม่   จบ..

Off 

การติดตั้ง SFTP บน sublime text3

วันนี้มีโอกาศได้ลอง  ติดตั้ง SFTP บน  sublime text3 ตามเอกสาร เลยครับ  Downloads

Off 

การติดตั้ง LAMP บน CentOS 7

มีโอกาศได้ลอง CentOS 7 เลยเอามาแนะนำ ครับ   เอกสารตาม link เลยครับ   ติดตั้ง Lamp บน CentOS 7

Off 

การบวกเลขใน Shell Script

-i กำหนดตัวแปรป็น integer #!/bin/bash # set x,y and z to an integer data type declare -i x=10 declare -i y=10 declare -i z=0 z=$(( x + y )) echo “$x + $y = $z”

Off 

WinSCP กับการ sync data จาก Server Linux

ปัญหาหลักของการทำงานผม คือ  ขีเกียจ มานั่ง Download File Backup จาก Server มาไว้ในเครื่อง ก็เลยหาวิธีช่วย ดังนี้ Download  WinSCP มาติดตั้งเครื่อง Windows   โดยผมติดตั้งไว้ Drive D: เขียน batch file  ขึ้นมา 2 ไฟล์  ดังนี้ file.txt  option batch abort option confirm off open sftp://root:[email protected]:22     # root คือ ชื่อ User  123456 คือ รหัสผ่าน 192.168.0.11 คือ  IP Server ที่จะเข้าไปเอาไฟล์    22  คือ port cd /backup/db    #Folder …Continue reading

Off 
1 2 3 4 12
Top