แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

May, 2015

MySQL :: String Function

SCII ( char ) ใช้คืนค่ารหัส ascii ของ char ที่กำหนด ORD ( string ) ใช้คืนค่ารหัส ascii ของ string (คือจะนำค่า ascii ของแต่ละตัวใน string มารวมกัน) CONV ( num, from_base, to_base ) ใช้แปลงค่า num ที่เป็นเลขฐาน from_base ให้เป็นเลขฐาน to_base BIN ( num ) ใช้แปลงค่า num ให้เป็นเลขฐาน 2 OCT ( num ) ใช้แปลงค่า num ให้เป็นเลขฐาน 8 HEX ( num ) ใช้แปลงค่า …Continue reading

Off 
Top