โต๊ะ เตียง ตู้ กรอบรูป แหย่ง ชุดสนาม โต๊ะ เตียง ตู้ กรอบรูป แหย่ง ชุดสนาม โต๊ะ เตียง ตู้ กรอบรูป แหย่ง ชุดสนาม
แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

ติดตั้ง ngrok เพื่อ Run web ของเครื่องคอมเรา ให้ เพื่อนดู

แทนที่เราจะ upload ขึ้น Host  เราก็ติดตั้ง  ngrok ไว้ที่เครื่องเรา แลัว ส่ง url ที่ ngrok แปลง  ส่งให้เพื่อน การติดตั้งไม่ยาก ครับ  เริ่มกันเลย ให้ไป ที่ https://ngrok.com/download  จากนั้น  เลือก os ที่เราจะเอามาติดตั้ง  ผมเลือก Linux-64 bit load มาแล้วจะได้ไฟล์  ngrok-stable-linux-amd64.zip จากนั้น โยนไฟล์ ไปไว้บน linux ทำการ unzip  #  unzip ngrok-stable-linux-amd64.zip จะได้ไฟล์  ngrok เรียกใช้งาน  #./ngrok http 80 โปรแกรม ก็จำทำงานได้ทันที Session Status connecting$<2> Session Status online$<2> $<2> Region United States (us)$<2> …Continue reading

เมื่อ mysql แจ้ง error Cannot load from mysql.proc. The table is probably corrupted

เนื่องจาก ไฟดับ  นานเกิน ups จะสำรองไฟได้  ทำให้  Database ผมมีปัญหา เวลาเรียกใช้งานโปรแกรม  จะฟ้อง  Cannot load from mysql.proc. The table is probably corrupted   แก้ไข โดย  login เข้า Server # mysql_upgrade   -u root -p    เพื่อซ่อมแซม  แต่ mysql แจ้งว่า Looking for ‘mysql’ as: mysql Looking for ‘mysqlcheck’ as: mysqlcheck This installation of MySQL is already upgraded to 5.6.15, use …Continue reading

Linux / Unix: ค้นหาและลบ Files

$ find . -type f -name “*.bak” -exec rm -f {} \;     ที่มา : https://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-how-to-find-and-remove-files/

Save disk space by compressing MySQL tables

Save disk space by compressing MySQL tables Step 1: ประเมินความเหมาะสม myisampack มาพร้อมกับ caveat สำคัญอย่างหนึ่ง: ตารางที่บีบอัดด้วยเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้ INSERT, UPDATE หรือ DELETESQL ได้ Step 2: บีบอัดตาราง เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะบีบอัดตารางใดให้ตรวจสอบกับ myisamchk เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ shell> myisamchk movies.MYI shell> myisampack movies.MYI Step 3: สร้างดัชนีตารางใหม่ เมื่อตารางได้รับการบีบอัดเรียบร้อยแล้วคุณต้องสร้างดัชนีใหม่ คำสั่ง myisamchk สามารถทำเช่นนี้ได้เมื่อเรียกใช้ตัวเลือก -rq shell> myisamchk -rq movies.MYI shell> myisamchk movies.MYI   Step 4: โหลดตารางที่บีบอัดใหม่ เมื่อตารางได้รับการบีบอัดสำเร็จแล้วต้องบอก MySQL …Continue reading

ไฟล์ MS WORD มีขนาดมากกว่า 512 MB เนื่องจากมีรูปจำนวนมาก แล้วเปิดไม่ได้ จะแก้ไขอย่างไร

วันนี้ User มาขอความช่วยเหลือ จะส่งเอกสารไปเข้าเล่ม เพื่อส่งประกวด ภายใน 15.00 น. แต่ไฟล์ที่ทำมาจากบ้าน เปิดไม่ได้ เนื่องจากมีรูปจำนวนเยอะมาก และดูแล้ว ปรากฏว่า มีขาดไฟล์ 570 MB โห…. อะไรจะขนาดนั้น !!!! ลองถาม google ก็ได้คำตอบดังนี้ 1.ต้องเปลี่ยน นามสกุล ไฟล์จาก .docx  เป็น .zip  (ย้ำว่า เปลี่ยนนามสกุล นะครับ ไม่ใช่ บีบอัดไฟล์)      –>      2.จากนั้น เปิดไฟล์ขึ้นมา  ก็จะได้ ดังรูป ด้านล่าง   3. ให้ เข้าไปที่ โฟลเดอร์   word-> media  จากนั้น ให้ ลบไฟล์ รูปออก บางส่วน …Continue reading

Visual Fox 8/9 ใช้ GROUP BY ไม่ได้

VFP8/9 ได้เปลี่ยนข้อกำหนดการใช้ Group By ใน SQL Select ทุก field ที่อยู่ใน SELECT จะต้องอยู่ใน Group by ด้วย ถ้าขาดไปจะเป็น Error   แต่สำหรับ VFP 7 แล้วคำสั่งนี้จะไม่ผิดครับ คำสั่งที่ vfp8 ยอมรับคือ SELECT * from tb1 GROUP BY id, name ORDER BY id หรือ VFP 8/9 ใช้หลักของ ANSI SQL (1992) จึงมีการตรวจสอบว่าคำสั่ง GROUP BY  จะใช้ได้เมื่อทุกฟิลด์หรือคอลัมน์ไม่เป็น Aggregate Field ไม่เช่นนั้นจะถือว่าใช้คำสั่งผิด ซึ่งเราอาจตั้งค่าให้ไม่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ได้โดยใช้คำสั่ง SET ENGINEBEHAVIOR 70 โดยไว้ก่อนจะสั่งคำสั่งที่ใช้ GROUP BY …Continue reading

วิธีทำ Dropdownlist excel 2010

เนื่องจากได้รับโจทย์ มาดังนี้ 1.Sheet1 Column A  ให้ดึงรหัส จากSheet2  มาเป็น Dropdownlist 2.Sheet1 Column B  ให้ดึงข้อมูลอื่นๆมาแสดงด้วย วิธีทำ 1.ใช้ Data Validation  -> ทำ Dropdown list 2. ใช้ Vlookup ในการดึงข้อมูลอื่นมาแสดง ตามไฟล์แนบ test1 ที่มา : https://ezoffice.wordpress.com/2011/08/04/สร้าง-drop-down-list-ใน-excel-ไม่ยากอย่างท/

กันลืม php ตรวจสอบ คล่อม วัน เวลา

$dx1=”2016-07-2513:00:00″; $dx2=”2016-07-2708:00:00″; $sql =”SELECT CONCAT(d1,”,t1) dd1,CONCAT(d2,”,t2) dd2,tt.d1,tt.t1,tt.d2,tt.t2 FROM tt WHERE (CONCAT(d1,”,t1) BETWEEN ‘”.$dx1.”‘ and ‘”.$dx2.”‘  or CONCAT(d2,”,t2) BETWEEN ‘”.$dx1.”‘ and ‘”.$dx2.”‘ )”;

backup session putty

ให้ไปที่  start->run  พิมพ์ regedit จากนั้นไปที่ HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham แล้วทำการ Export  registry   ออกมาเก็บไว้

Off 

Create Trigger in MySQL เพื่อเก็บ log

กรณี อนากรู้ว่า ในตารางมีการแก้ไขข้อมูลอะไรไปบ้าง  เราสามารถ เก็บ log ได้โดยใช้ trigger ตาม link http://www.mysqltutorial.org/create-the-first-trigger-in-mysql.aspx

Off 

การลบ ข้อมูลในตาราง ออก 1 record กรณี มีข้อมูลซ้ำ กัน 2 record

สมมติว่า ข้อมูลสินค้า เดียวกัน มี  2 record  ถ้าต้องการลบ ออก 1 record จะทำอย่างไร ? ผมใช้วิธีสร้าง temp tableขึ้นมา ตามตัวอย่าง ต้องหารหา ข้อมูลตาราง tbl1  ที่มีมากกว่า 1 record CREATE TEMPORARY TABLE tempx SELECT *  FROM tbl1  GROUP BY age HAVING COUNT(*) > 1; แสดงข้อมูล ตารางtempx ที่สรา้งขึ้น select * from tempx; ลบข้อมูล จากตาราง tbl1 กรณี มี id ในตาราง tempx DELETE FROM tbl1 WHERE …Continue reading

Off 

ค้นหา File type (นามสกุลไฟล์) ใน linux

วันนี้ server Shrae samba  มีไฟล์ ไวรัส  .exe  ติดมา มีการสร้างไฟล์ .exe เป็นชื่อ Folder วิธีค้นหาใน Linux  ดังนี้ 1. # find /data     -type f -name “*.exe”     ปรากฏว่า มีเยอะมากๆๆๆ ถ้าจะให้ลบทีละไฟล์คงไม่ไหว 2.วิธีลบให้ใช้คำสั่งดังนี้ # find /wwwroot/ -type f -name “*.exe”  -exec rm -i {} \; แบบนี้คงไม่ไหวแน่ๆครับ ต้องคอยกด y ทุกไฟล์  เลยเปลี่ยน จาก -i  เป็น -rf ดังนี้ครับ # find /wwwroot/ -type …Continue reading

Off 

การลบ binary log ของ MySQL

MySQL ถ้าหากมีการเปิดใช้งาน binary log จะทำให้มีการเสียเนื้อที่บางส่วนไป ซึ่งถ้าหากไม่มีการกำหนดวันและเวลาในการ expire ของ binary log จะทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่พอใช้งานเกิดขึ้นได้ หากเกิดปัญหา binary log ใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเยอะมาก และต้องการลบออกไปบางส่วนเพื่อให้มีเนื้อที่พอใช้งานจำเป็นต้องรันคำสั่งบน MySQL เท่านั้น ไม่สามารถรันคำสั่งลบจาก OS ได้เหมือนการลบไฟล์ทั่วไป ดังนั้นควรทำตามขั้นตอนการลบ binary log ดังนี้ รันคำสั่งด้านล่างเพื่อแสดงข้อมูล binary log บนระบบ mysql> SHOW BINARY LOGS; +——————+————+ | Log_name         | File_size  | +——————+————+ | mysql-bin.000601 | 1073743595 | | mysql-bin.000602 | 1083142845 | | mysql-bin.000603 | 1073742373 | | mysql-bin.000604 …Continue reading

Off 

Mysql Convert string to doubble

Mysql  Convert string to doubble CAST(string_column AS DECIMAL(10,6))   Mysql  Convert string to integer CAST(string_column AS INTEGER)

Off 

วิธีตั้งค่าให้ mysql เก็บ log query ที่ทำงานช้า ไว้ในไฟล์ เพื่อนำมาแก้ปัญหา

1.Log in เข้า  mysql # mysql 2. กำหนด path สำหรับเก็บ log. และค่าต่างๆ ดังนี้  เช่น ตัวอย่างผมเก็บไว้ที่ #pico  /var/log/mysql/slow_query.log mysql> SET GLOBAL slow_query_log_file = ‘/var/log/mysql/slow_query.log’; mysql> SET GLOBAL long_query_time = 10; mysql> SET GLOBAL slow_query_log = ‘ON’; mysql> FLUSH LOGS; mysql> SET GLOBAL log_queries_not_using_indexes = ‘YES’; 3. จากนั้น Save   แล้วไปสร้างไฟล์เพื่อเก็บ log ตาม ข้อ 2. #touch /var/log/mysql/slow_query.log #chown …Continue reading

Off 
1 2 3 12
Top