แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

April, 2014

ส่งข้อมูล ขึ้น Host ผ่าน FTP ด้วย Powerbuilder 12.5

มีโอกาสทดลอง Powerbuilder กับ FTP  มีวิธีทำดังนี้ครับ เขียน .bat ไฟล์  ชื่อ upload.bat  ไว้ที่ Drive C: ดังนี้                  @echo off @rem This file will attempt to upload 1 files to the ftp server @c: @cd\temp    ;Folderที่เก็บไฟล์ในเครื่อง echo user  adminx> ftpcmd.dat   ; User ftp echo 12345>> ftpcmd.dat  ; Password  ftp @echo …Continue reading

Off 

กำหนดเฉพาะไฟล์ บาง นามสกุล uploadได้ บน Samba

มีโอกาศได้ทดลองเขียนโปรแกรม สั่งพิมพ์งานจากFolder  ที่ shrae ให้ผู้ใช้ up ไฟล์มาไว้  ทุกๆ 5 นาที  แต่ปัญหามี บางคน เล่น up ไฟล์ เพลง หนัง ขึ้นมาฝากไว้ ทำให้พื้นที่ไม่พอใช้  จำเป็นต้องหา วิธีป้องกัน  และมีวิธีการดังนี้ ให้เพิ่ม veto files = /*.xx/   ใน path ที่ shrae  เช่น [data] path = /www/data_print public = yes writable = yes veto files = /*.mp3/   # ป้องกันไม่ให้ uploadไฟล์ .mp3 ถ้าต้องการชื่อไฟล์อื่นๆ ก็เพิ่มเข้าไปเช่น  /*.txt/*.TXT  เป็นต้น ลองนำไปใช้ดูนะครับ

Off 

Print files from a folder in PowerBuilder 12

You can hook up one of the standard Windows API calls ShellExecute Function long ShellExecute( long hwnd, string lpOperation, string lpFile, string lpParameters, string lpDirectory, integer nShowCmd ) Library “shell32.dll” alias for “ShellExecuteW” Once you have done this, you can send your path/file to this function and tell it to print, like so: integer li_return_code string …Continue reading

Off 

Google Cloud Print คืออะไร

Google Cloud Print เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเว็บ ด้วยการใช้ Google Cloud Print จะทำให้คุณและคนอื่นๆ ที่คุณเลือกสามารถใช้เครื่องพิมพ์ทั้งที่บ้านและที่ทำงานได้ โดยสั่งพิมพ์จากแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณใช้ทุกๆ วัน Google Cloud Print ทำงานบนโทรศัพท์ แท็บเล็ต อุปกรณ์ Chrome คอมพิวเตอร์พีซี และอุปกรณ์เชื่อมต่อเว็บอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้สั่งพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดใดบ้างที่ฉันสามารถพิมพ์โดยใช้ Google Cloud Print ได้ Google Cloud Print สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ในระบบคลาวด์ ซึ่งเชื่อมต่อกับเว็บโดยตรงและไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการตั้งค่า Google Cloud Print ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่มีใช้ในปัจจุบัน (เครื่องพิมพ์ทั่วไป) ซึ่งต่อเข้ากับเครื่อง Windows หรือ Mac ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมเชื่อมต่อ Google Cloud Print ใน Google Chrome   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  google-Cloud-Print

Off 
Top