แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

January, 2016

วิธีตั้งค่าให้ mysql เก็บ log query ที่ทำงานช้า ไว้ในไฟล์ เพื่อนำมาแก้ปัญหา

1.Log in เข้า  mysql # mysql 2. กำหนด path สำหรับเก็บ log. และค่าต่างๆ ดังนี้  เช่น ตัวอย่างผมเก็บไว้ที่ #pico  /var/log/mysql/slow_query.log mysql> SET GLOBAL slow_query_log_file = ‘/var/log/mysql/slow_query.log’; mysql> SET GLOBAL long_query_time = 10; mysql> SET GLOBAL slow_query_log = ‘ON’; mysql> FLUSH LOGS; mysql> SET GLOBAL log_queries_not_using_indexes = ‘YES’; 3. จากนั้น Save   แล้วไปสร้างไฟล์เพื่อเก็บ log ตาม ข้อ 2. #touch /var/log/mysql/slow_query.log #chown …Continue reading

Off 
Top