แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

May, 2016

backup session putty

ให้ไปที่  start->run  พิมพ์ regedit จากนั้นไปที่ HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham แล้วทำการ Export  registry   ออกมาเก็บไว้

Off 
Top