แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

กันลืม php ตรวจสอบ คล่อม วัน เวลา

$dx1=”2016-07-2513:00:00″;
$dx2=”2016-07-2708:00:00″;

$sql =”SELECT CONCAT(d1,”,t1) dd1,CONCAT(d2,”,t2) dd2,tt.d1,tt.t1,tt.d2,tt.t2 FROM tt
WHERE (CONCAT(d1,”,t1) BETWEEN ‘”.$dx1.”‘ and ‘”.$dx2.”‘  or CONCAT(d2,”,t2) BETWEEN ‘”.$dx1.”‘ and ‘”.$dx2.”‘ )”;

July 28, 2016 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Leave a Reply

Top