แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

Visual Fox 8/9 ใช้ GROUP BY ไม่ได้

VFP8/9 ได้เปลี่ยนข้อกำหนดการใช้ Group By ใน SQL Select
 ทุก field ที่อยู่ใน SELECT จะต้องอยู่ใน Group by ด้วย ถ้าขาดไปจะเป็น Error   แต่สำหรับ VFP 7 แล้วคำสั่งนี้จะไม่ผิดครับ
 คำสั่งที่ vfp8 ยอมรับคือ  SELECT * from tb1 GROUP BY id, name ORDER BY id

หรือ

VFP 8/9 ใช้หลักของ ANSI SQL (1992) จึงมีการตรวจสอบว่าคำสั่ง GROUP BY  จะใช้ได้เมื่อทุกฟิลด์หรือคอลัมน์ไม่เป็น Aggregate Field ไม่เช่นนั้นจะถือว่าใช้คำสั่งผิด ซึ่งเราอาจตั้งค่าให้ไม่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ได้โดยใช้คำสั่ง

SET ENGINEBEHAVIOR 70

โดยไว้ก่อนจะสั่งคำสั่งที่ใช้ GROUP BY ครับ

November 1, 2016 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Leave a Reply

Top