แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

October, 2013

การ remove password mapdrive Windows 7

1.    คลิก “Start’, ค้นหา“Credential Manager”   หรือ เข้าไปที่  -> Control Panel  -> Credential Manager 2.    คลิก ส่วนของ “Manage your credentials”. 3.    คลิก ลูกศรลง  ของ credential ที่ต้องการ remove. 4.   คลิก   “Remove from vault”.

Off 

สร้าง patition hdd ให้เป็น ext4

#mkfs.ext4 /dev/sdc1 ** sdc1  = hdd ที่ ต้องการ

Off 

How to Format a Linux Disk

Instructions Set Up a New Partition 1 Open a terminal window and log in as root: $ su (or “sudo su” on some distributions) 2 Find out the name of your hard drive. To do this, enter the following from the command prompt as root: # fdisk -l 3.  Choose your newly installed drive after …Continue reading

Off 
Top