แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

October, 2017

ติดตั้ง ngrok เพื่อ Run web ของเครื่องคอมเรา ให้ เพื่อนดู

แทนที่เราจะ upload ขึ้น Host  เราก็ติดตั้ง  ngrok ไว้ที่เครื่องเรา แลัว ส่ง url ที่ ngrok แปลง  ส่งให้เพื่อน การติดตั้งไม่ยาก ครับ  เริ่มกันเลย ให้ไป ที่ https://ngrok.com/download  จากนั้น  เลือก os ที่เราจะเอามาติดตั้ง  ผมเลือก Linux-64 bit load มาแล้วจะได้ไฟล์  ngrok-stable-linux-amd64.zip จากนั้น โยนไฟล์ ไปไว้บน linux ทำการ unzip  #  unzip ngrok-stable-linux-amd64.zip จะได้ไฟล์  ngrok เรียกใช้งาน  #./ngrok http 80 โปรแกรม ก็จำทำงานได้ทันที Session Status connecting$<2> Session Status online$<2> $<2> Region United States (us)$<2> …Continue reading

Top