แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

วิธีทำ Dropdownlist excel 2010

เนื่องจากได้รับโจทย์ มาดังนี้

1.Sheet1 Column A  ให้ดึงรหัส จากSheet2  มาเป็น Dropdownlist

2.Sheet1 Column B  ให้ดึงข้อมูลอื่นๆมาแสดงด้วย

วิธีทำ

1.ใช้ Data Validation  -> ทำ Dropdown list

2. ใช้ Vlookup ในการดึงข้อมูลอื่นมาแสดง

ตามไฟล์แนบ test1

ที่มา : https://ezoffice.wordpress.com/2011/08/04/สร้าง-drop-down-list-ใน-excel-ไม่ยากอย่างท/

July 30, 2016 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Leave a Reply

Top