แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

March, 2017

Save disk space by compressing MySQL tables

Save disk space by compressing MySQL tables Step 1: ประเมินความเหมาะสม myisampack มาพร้อมกับ caveat สำคัญอย่างหนึ่ง: ตารางที่บีบอัดด้วยเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้ INSERT, UPDATE หรือ DELETESQL ได้ Step 2: บีบอัดตาราง เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะบีบอัดตารางใดให้ตรวจสอบกับ myisamchk เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ shell> myisamchk movies.MYI shell> myisampack movies.MYI Step 3: สร้างดัชนีตารางใหม่ เมื่อตารางได้รับการบีบอัดเรียบร้อยแล้วคุณต้องสร้างดัชนีใหม่ คำสั่ง myisamchk สามารถทำเช่นนี้ได้เมื่อเรียกใช้ตัวเลือก -rq shell> myisamchk -rq movies.MYI shell> myisamchk movies.MYI   Step 4: โหลดตารางที่บีบอัดใหม่ เมื่อตารางได้รับการบีบอัดสำเร็จแล้วต้องบอก MySQL …Continue reading

Top