แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

September, 2013

Creating ext4 filesystems

Creating a new ext4 filesystem is very easy once you have upgraded to e2fsprogs 1.41 or later. Simply type: # mke2fs -t ext4 /dev/DEV or # mkfs.ext4 /dev/DEV Once the filesystem is created, it can be mounted as follows: # mount -t ext4 /dev/DEV /wherever If you have a sufficiently new system, the “-t ext4” should …Continue reading

Off 

วิธีเปิดใช้งาน NET Framework 3.5 บน Windows 8 ในโหมดออฟไลน์

ขั้นตอนที่ 1: ใส่แผ่นดีวีดี Windows 8   E:\sources\sxs (ในกรณีที่e: DVD) ขั้นตอนที่ 2: เปิดCMD.EXEด้วยสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ ขั้นตอนที่ 3: เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้Dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:E:\sources\sxs /LimitAccess และกด Enter จบ..

Off 

การ นับจำนวน record ทั้งหมดทุก table ที่อยู่ใน MySQL database

สามารถใช้คำสั่งดังนี้ SELECT SUM(TABLE_ROWS) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = ‘{your_db}’; หรือ SELECT TABLE_NAME,SUM(TABLE_ROWS) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = ‘your_db’ GROUP BY TABLE_NAME; code php <? $dtb = mysql_query(“SHOW TABLES”) or die (mysql_error()); $jmltbl = 0; $jml_record = 0; $jml_record = 0; while ($row = mysql_fetch_array($dtb)) { $sql1 = mysql_query(“SELECT * FROM ” . $row[0]); $jml_record = …Continue reading

Off 

เมื่อ centOS เจอปัญหา ไม่เห็น network card [ Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization]

Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization แก้ไขดังนี้ #rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules #reboot  

Off 

การติดตั้ง และเริ่มใช้งาน Pentaho

ตาม link  นี้เลยครับ ละเอียดมากๆๆๆ http://akbarahmed.com/2012/05/12/install-pentaho-bi-server-4-5-on-windows-7-x64/

Off 
Top