แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

Save disk space by compressing MySQL tables

Save disk space by compressing MySQL tables

Step 1: ประเมินความเหมาะสม

myisampack มาพร้อมกับ caveat สำคัญอย่างหนึ่ง: ตารางที่บีบอัดด้วยเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้ INSERT, UPDATE หรือ DELETESQL ได้

Step 2: บีบอัดตาราง

เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะบีบอัดตารางใดให้ตรวจสอบกับ myisamchk เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ

shell> myisamchk movies.MYI

shell> myisampack movies.MYI

Step 3: สร้างดัชนีตารางใหม่

เมื่อตารางได้รับการบีบอัดเรียบร้อยแล้วคุณต้องสร้างดัชนีใหม่ คำสั่ง myisamchk สามารถทำเช่นนี้ได้เมื่อเรียกใช้ตัวเลือก -rq

shell> myisamchk -rq movies.MYI

shell> myisamchk movies.MYI

 

Step 4: โหลดตารางที่บีบอัดใหม่

เมื่อตารางได้รับการบีบอัดสำเร็จแล้วต้องบอก MySQL  และบังคับให้ RDBMS โหลดโหลดบีบอัดแบบอ่านอย่างเดียว นี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยการออกคำสั่ง FLUSH TABLE ไปยัง MySQL โดยใช้บรรทัดคำสั่งของ MySQL client

mysql> FLUSH TABLE movies;

 

ที่มา : http://www.techrepublic.com/article/save-disk-space-by-compressing-mysql-tables/5852557/

March 23, 2017 This post was written by Categories: ทั่วไป No comments yet


Leave a Reply

Top