แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

August, 2017

เมื่อ mysql แจ้ง error Cannot load from mysql.proc. The table is probably corrupted

เนื่องจาก ไฟดับ  นานเกิน ups จะสำรองไฟได้  ทำให้  Database ผมมีปัญหา เวลาเรียกใช้งานโปรแกรม  จะฟ้อง  Cannot load from mysql.proc. The table is probably corrupted   แก้ไข โดย  login เข้า Server # mysql_upgrade   -u root -p    เพื่อซ่อมแซม  แต่ mysql แจ้งว่า Looking for ‘mysql’ as: mysql Looking for ‘mysqlcheck’ as: mysqlcheck This installation of MySQL is already upgraded to 5.6.15, use …Continue reading

Top