แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

October, 2015

เมื่อจำเป็นต้อง ติดตั้ง Windows ใหม่ แล้วต้องการ backup session putty

เนื่องจาก   ค่าต่างๆที่ทำไว้ใน putty มีเยอะมากๆ  ไม่อยากจะทำใหม่ผมแนะนำให้ backup  registry  ไว้ก่อน ดังนี้ ครับ Run command 1. start – > run -> พิมพ์ cmd 2. d:\> พพมพ์ regedit /ea backup-putty.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY เท่านี้ก็จะได้ไฟล์ backup putty แล้วครับ

Off 
Top