แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

เมื่อจำเป็นต้อง ติดตั้ง Windows ใหม่ แล้วต้องการ backup session putty

เนื่องจาก   ค่าต่างๆที่ทำไว้ใน putty มีเยอะมากๆ  ไม่อยากจะทำใหม่ผมแนะนำให้ backup  registry  ไว้ก่อน ดังนี้ ครับ

Run command   
1. start - > run ->  พิมพ์   cmd
2. d:\>  พพมพ์  regedit /ea backup-putty.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY

เท่านี้ก็จะได้ไฟล์ backup putty แล้วครับ

Off 

October 10, 2015 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top