แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

December, 2014

Monitorix เครื่องมือ สำหรับ Monitor Server

ผมทดสอบ ติดตั้งบน Centos 6.5  ถือว่า ใช้ได้ดีเลยครับ ติดตั้งตามนี้เลย http://www.tecmint.com/monitorix-a-lightweight-system-and-network-monitoring-tool-for-linux/ http://www.monitorix.org/

Off 

mysql select ชื่อ table จาก database ชื่ออะไรบ้าง

select table_name from information_schema.tables  where table_schema=’ชื่อ database’;

Off 

เมื่อ rc.local บน CentOS 7 ไม่ทำงานตอนboot

ให้ ใช้คำสั้ง ดังนี้ #chmod a+x /etc/rc.local   จากนั้น reboot  เครื่องใหม่   จบ..

Off 
Top