แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

เมื่อ rc.local บน CentOS 7 ไม่ทำงานตอนboot

ให้ ใช้คำสั้ง ดังนี้

#chmod a+x /etc/rc.local

 

จากนั้น reboot  เครื่องใหม่   จบ..

Off 

December 5, 2014 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top