แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

July, 2014

WinSCP กับการ sync data จาก Server Linux

ปัญหาหลักของการทำงานผม คือ  ขีเกียจ มานั่ง Download File Backup จาก Server มาไว้ในเครื่อง ก็เลยหาวิธีช่วย ดังนี้ Download  WinSCP มาติดตั้งเครื่อง Windows   โดยผมติดตั้งไว้ Drive D: เขียน batch file  ขึ้นมา 2 ไฟล์  ดังนี้ file.txt  option batch abort option confirm off open sftp://root:[email protected]:22     # root คือ ชื่อ User  123456 คือ รหัสผ่าน 192.168.0.11 คือ  IP Server ที่จะเข้าไปเอาไฟล์    22  คือ port cd /backup/db    #Folder …Continue reading

Off 
Top