แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

February, 2013

เมื่อ ติดตั้ง OS 64 bit บน Virtualbox แล้ว Error “VT-x/AMD-V hardware acceleration has been enabled…”

วันนี้ลอง ติดตั้ง Freebsd 64 bit บน Virtualbox  ปรากฎว่าเจอปัญหา ติดตั้งไม่ผ่าน  มี Messagebox ฟ้อง  “VT-x/AMD-V hardware acceleration has been enabled, but is not operational. Your 64-bit guest will fail to detect a 64-bit CPU and will not be able to boot. Please ensure that you have enabled VT-x/AMD-V properly in the BIOS of your host computer.” หาข้อมูลจาก google …Continue reading

Off 
Top