แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

June, 2015

เมื่อ start service httpd แล้ว FAILED

วันนี้มีโอกาสติดตั้ง  CentOS6.5   ติดตั้ง httpd  ก็ไม่ยาก แต่เจอปัญหา หลังจากแก้ไฟล์ httpd.conf โดยแก้ไข ตามข้อมูลข้างล่าง #DocumentRoot “/var/www/html”  ไปเป็น path อื่น เช่น DocumentRoot “/www” จากนั้น Save แล้ว restart [root@ns1 /]# /etc/init.d/httpd restart Stopping httpd: [FAILED] Starting httpd: Syntax error on line 292 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: DocumentRoot must be a directory ปรากกฏว่า start service ไม่ได้ ต้องแก้ปัญหานี้โดย ใช้คำสั้ง #echo 0 > /selinux/enforce จากนั้น …Continue reading

Off 
Top