แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

November, 2016

Visual Fox 8/9 ใช้ GROUP BY ไม่ได้

VFP8/9 ได้เปลี่ยนข้อกำหนดการใช้ Group By ใน SQL Select ทุก field ที่อยู่ใน SELECT จะต้องอยู่ใน Group by ด้วย ถ้าขาดไปจะเป็น Error   แต่สำหรับ VFP 7 แล้วคำสั่งนี้จะไม่ผิดครับ คำสั่งที่ vfp8 ยอมรับคือ SELECT * from tb1 GROUP BY id, name ORDER BY id หรือ VFP 8/9 ใช้หลักของ ANSI SQL (1992) จึงมีการตรวจสอบว่าคำสั่ง GROUP BY  จะใช้ได้เมื่อทุกฟิลด์หรือคอลัมน์ไม่เป็น Aggregate Field ไม่เช่นนั้นจะถือว่าใช้คำสั่งผิด ซึ่งเราอาจตั้งค่าให้ไม่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ได้โดยใช้คำสั่ง SET ENGINEBEHAVIOR 70 โดยไว้ก่อนจะสั่งคำสั่งที่ใช้ GROUP BY …Continue reading

Top