แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

September, 2012

Powerbuilder กับการ Sorting Datawindow

วันนี้ได้ลองโหลด PB12.5  มาทดลอง เลยได้ Code มาแนะนำดังนี้     ก่อนอื่นต้อง กำหนดชื่อ Column header ให้เหมือนกับชื่อ Fields และ ต่อท้านด้วย    ‘_t‘ ตัวอย่าง  Column Name : ’emp_id’ ให้กำหนด  Column Header  เป็น  ’emp_id_t’  กำหนดเฉพาะ Column ที่ต้องการ   จากนั้นให้ใส่ Code ของ Event Clicked ดังนี้ String ls_old_sort, ls_column Char lc_sort /* Check whether the user clicks on the column header */ IF Right(dwo.Name,2) …Continue reading

Off 
Top