แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

เมื่อ mysql แจ้ง error Cannot load from mysql.proc. The table is probably corrupted

เนื่องจาก ไฟดับ  นานเกิน ups จะสำรองไฟได้  ทำให้  Database ผมมีปัญหา

เวลาเรียกใช้งานโปรแกรม  จะฟ้อง  Cannot load from mysql.proc. The table is probably corrupted

 

แก้ไข โดย  login เข้า Server

# mysql_upgrade   -u root -p    เพื่อซ่อมแซม  แต่ mysql แจ้งว่า

Looking for ‘mysql’ as: mysql
Looking for ‘mysqlcheck’ as: mysqlcheck
This installation of MySQL is already upgraded to 5.6.15, use –force if you still need to run mysql_upgrade

เลยต้องทำตามที่ ระบบแจ้ง โดยใส่   –force

# mysql_upgrade –force  -u root -p

จากนั้นก็รอๆๆ จนเสร็จ  เท่านี้ ก็ใช้งาน database ได้ตามเดิมแล้วครับ

 

 

August 18, 2017 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Leave a Reply

Top