แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

April, 2013

การตั้งเวลาปิดเครื่อง windows 7

กดปุ่ม  windows + R    ดังรูป พิมพ์  shutdown -s -t 300   เสร็จแล้ว กด Enter  จะขึ้นหน้าต่างดังรูป  300 = (5×60)  = 5 นาที  ก็ใส่คำว่า shutdown -s -t 300  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือต้องการยกเลิก ให้ใช้คำสั่ง shutdown -a

Off 
Top