แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

การตั้งเวลาปิดเครื่อง windows 7

  1. กดปุ่ม  windows + R    ดังรูปa1
  2. พิมพ์  shutdown -s -t 300   เสร็จแล้ว กด Enter  จะขึ้นหน้าต่างดังรูป  300 = (5×60)  = 5 นาที  ก็ใส่คำว่า shutdown -s -t 300 29-4-2556 12-38-09
  3. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือต้องการยกเลิก ให้ใช้คำสั่ง shutdown -a
Off 

April 29, 2013 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top