แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

March, 2013

การติดตั้ง NFS Server บน Oracle linux6.3

ลีนุกซ์ Oracle linux6.3  หลังจากที่เราติดตั้งตามปกติก็สามารถใช้งาน NFS ได้เลยเพราะ NFS มาพร้อมกับเคอร์เนลแล้ว การที่จะใช้งาน NFS จำาเป็นต้องเปิดเซอร์วิส rpcbind ด้วย ดังนี้ [root@server1~]# chkconfig rpcbind on [root@server1~]# service rpcbind start [root@server1~]# chkconfig nfs on [root@server1~]# service nfs start NFS Server  (192.168.1.5)พร้อมใช้งานแล้ว แต่เรายังไม่ได้แชร์ไดเรกทอรีให้เครื่องลูกข่ายเข้ามาใช้งาน ไฟล์ที่จะแชร์ไดเรกทอรีคือ /etc/exports โดยมีการแชร์ไฟล์ เช่น /home/data  192.168.1.0/255.255.255.0(rw,sync,no_root_squash)     *** ถ้า กำหนด แบบนี้ ไฟล์ ที่เขียน  owner  จะเป็น   nobody แต่ถ้าต้องการให้ owner  เป็น user ที่ต้องการ เช่น ผม อยากให้ …Continue reading

Off 

เมื่อ CentOS ไม่มี pine

หลังจากได้ติดตั้ง centOS 5.9 แบบ text mode  ปรากฏว่า   pine  ไม่มี  ลอง yum  install pine  ก็ไม่ผ่าน เลยหาคำตอบ  ก็พบว่า  มี  mutt  ที่   สามารถใช้งานได้ดีไม่แพ้ pine เคยชินกับการเรียก pine  เลย ทำ  link เพื่อใช้งาน  ดังนี้ #ln -s /usr/bin/mutt   /usr/bin/pine อีกตัวก็  pico ln -s /usr/bin/nano  /usr/bin/pico   แค่นี้  ก็ได้ใช้งานแบบสบายมือแล้ว…..    

Off 
Top