แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

WinSCP กับการ sync data จาก Server Linux

ปัญหาหลักของการทำงานผม คือ  ขีเกียจ มานั่ง Download File Backup จาก Server มาไว้ในเครื่อง

ก็เลยหาวิธีช่วย ดังนี้

 1. Download  WinSCP มาติดตั้งเครื่อง Windows   โดยผมติดตั้งไว้ Drive D:
 2. เขียน batch file  ขึ้นมา 2 ไฟล์  ดังนี้
  file.txt 
  option batch abort
  option confirm off
  open sftp://root:[email protected]:22     # root คือ ชื่อ User  123456 คือ รหัสผ่าน 192.168.0.11 คือ  IP Server ที่จะเข้าไปเอาไฟล์    22  คือ port
  cd /backup/db    #Folder  ที่เก็บไฟล์ไว้
  option transfer binary

  synchronize local E:\ฺBackup\    /backup/db       #ทำการ Sync ข้อมูล จาก /backup/db  –> E:\ฺBackup\     * local  คือ ดึงลงมาอย่างเดียว  ถ้าต้องการ ให้ทั้ง 2 Folder มีข้อมูลเท่ากัน  ก็ใหใช้   both แทน
  close
  exit

  ftprun.cmd
  D:\WinSCP\WinSCP.exe  /script=E:\file.txt

 3. สร้าง Task Scheduler บน windows  เพื่อให้ ทำงาน อัตโนมัต
 4. รอ ตรวจสอบไฟล์   จบ…
Off 

July 15, 2014 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top