แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

mysql select ชื่อ table จาก database ชื่ออะไรบ้าง

select table_name from information_schema.tables  where table_schema=’ชื่อ database’;

Off 

December 24, 2014 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top