แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

backup session putty

ให้ไปที่  start->run  พิมพ์ regedit

จากนั้นไปที่

HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham

แล้วทำการ Export  registry   ออกมาเก็บไว้

Off 

May 10, 2016 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top