แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

April 18th, 2014

Google Cloud Print คืออะไร

Google Cloud Print เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเว็บ ด้วยการใช้ Google Cloud Print จะทำให้คุณและคนอื่นๆ ที่คุณเลือกสามารถใช้เครื่องพิมพ์ทั้งที่บ้านและที่ทำงานได้ โดยสั่งพิมพ์จากแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณใช้ทุกๆ วัน Google Cloud Print ทำงานบนโทรศัพท์ แท็บเล็ต อุปกรณ์ Chrome คอมพิวเตอร์พีซี และอุปกรณ์เชื่อมต่อเว็บอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้สั่งพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดใดบ้างที่ฉันสามารถพิมพ์โดยใช้ Google Cloud Print ได้ Google Cloud Print สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ในระบบคลาวด์ ซึ่งเชื่อมต่อกับเว็บโดยตรงและไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการตั้งค่า Google Cloud Print ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่มีใช้ในปัจจุบัน (เครื่องพิมพ์ทั่วไป) ซึ่งต่อเข้ากับเครื่อง Windows หรือ Mac ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมเชื่อมต่อ Google Cloud Print ใน Google Chrome   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  google-Cloud-Print

Off 
Top