แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

กำหนดเฉพาะไฟล์ บาง นามสกุล uploadได้ บน Samba

มีโอกาศได้ทดลองเขียนโปรแกรม สั่งพิมพ์งานจากFolder  ที่ shrae ให้ผู้ใช้ up ไฟล์มาไว้  ทุกๆ 5 นาที  แต่ปัญหามี บางคน เล่น up ไฟล์ เพลง หนัง ขึ้นมาฝากไว้ ทำให้พื้นที่ไม่พอใช้  จำเป็นต้องหา วิธีป้องกัน  และมีวิธีการดังนี้

ให้เพิ่ม veto files = /*.xx/   ใน path ที่ shrae  เช่น

[data]
path = /www/data_print
public = yes
writable = yes
veto files = /*.mp3/   # ป้องกันไม่ให้ uploadไฟล์ .mp3

ถ้าต้องการชื่อไฟล์อื่นๆ ก็เพิ่มเข้าไปเช่น  /*.txt/*.TXT  เป็นต้น
ลองนำไปใช้ดูนะครับ

Off 

April 23, 2014 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top