แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

April 29th, 2014

ส่งข้อมูล ขึ้น Host ผ่าน FTP ด้วย Powerbuilder 12.5

มีโอกาสทดลอง Powerbuilder กับ FTP  มีวิธีทำดังนี้ครับ เขียน .bat ไฟล์  ชื่อ upload.bat  ไว้ที่ Drive C: ดังนี้                  @echo off @rem This file will attempt to upload 1 files to the ftp server @c: @cd\temp    ;Folderที่เก็บไฟล์ในเครื่อง echo user  adminx> ftpcmd.dat   ; User ftp echo 12345>> ftpcmd.dat  ; Password  ftp @echo …Continue reading

Off 
Top