แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

April 23rd, 2014

กำหนดเฉพาะไฟล์ บาง นามสกุล uploadได้ บน Samba

มีโอกาศได้ทดลองเขียนโปรแกรม สั่งพิมพ์งานจากFolder  ที่ shrae ให้ผู้ใช้ up ไฟล์มาไว้  ทุกๆ 5 นาที  แต่ปัญหามี บางคน เล่น up ไฟล์ เพลง หนัง ขึ้นมาฝากไว้ ทำให้พื้นที่ไม่พอใช้  จำเป็นต้องหา วิธีป้องกัน  และมีวิธีการดังนี้ ให้เพิ่ม veto files = /*.xx/   ใน path ที่ shrae  เช่น [data] path = /www/data_print public = yes writable = yes veto files = /*.mp3/   # ป้องกันไม่ให้ uploadไฟล์ .mp3 ถ้าต้องการชื่อไฟล์อื่นๆ ก็เพิ่มเข้าไปเช่น  /*.txt/*.TXT  เป็นต้น ลองนำไปใช้ดูนะครับ

Off 
Top