แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

Create Trigger in MySQL เพื่อเก็บ log

กรณี อนากรู้ว่า ในตารางมีการแก้ไขข้อมูลอะไรไปบ้าง  เราสามารถ เก็บ log ได้โดยใช้ trigger ตาม link

http://www.mysqltutorial.org/create-the-first-trigger-in-mysql.aspx

Off 

April 23, 2016 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top