แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

May 13th, 2012

Powerbuilder กับการ CopyFile

กลับมาจับ PB  อีกครั้ง  หลังจากห่างหายไป 1 ปี    เลยเอา code การ copy  files  มาฝากคับ integer li_FileNum li_FileNum = FileCopy (“C:\test.txt” , “C:\testxxx.txt”,FALSE)

Off 
Top