แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

Powerbuilder กับการ CopyFile

กลับมาจับ PB  อีกครั้ง  หลังจากห่างหายไป 1 ปี    เลยเอา code การ copy  files  มาฝากคับ

integer li_FileNum
 li_FileNum = FileCopy ("C:\test.txt" , "C:\testxxx.txt",FALSE)
Off 

May 13, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top