แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

May 9th, 2012

เคยรู้สึกไหม ว่าทำไม connect Mysql บน Ubuntu ช้ากว่าปกติ

วิธีแก้ไขมีดังนี้ครับ #pico /etc/mysql/my.cnf จากนั้นให้เพิ่ม skip-name-resolve [mysqld] ….. …… skip-name-resolve แล้ว restart ก็จะเร็วขึ้นละครับ…

Off 
Top