แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

เคยรู้สึกไหม ว่าทำไม connect Mysql บน Ubuntu ช้ากว่าปกติ

วิธีแก้ไขมีดังนี้ครับ

#pico /etc/mysql/my.cnf

จากนั้นให้เพิ่ม skip-name-resolve

[mysqld]

…..

……

skip-name-resolve

แล้ว restart ก็จะเร็วขึ้นละครับ…

Off 

May 9, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top