แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

May 25th, 2012

ขอพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือครับ

ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแพร่  ทุกท่าน ที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานให้กับแมทริก ขอบคุณครับ….

Off 
Top