แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

May 2nd, 2012

วิธี การ select table1 มาเปรียบเทียบค่าในฟิว table2 โดยให้ค่า table2 ที่ไม่ได้อยู่ใน table1 ออกมาแสดง

เราสามารถใช้คำสั่งดังนี้ครับ “SELECT * FROM table2 WHERE data NOT IN(SELECT data FROM table1)”;

Off 
Top