แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

March 1st, 2012

ติดตั้ง axel บน freeBSD

โปรแกรม axel เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ download file จาก URL ที่เราต้องการซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่มีความเร็วมากกว่า wget , fetch ละมีจุดเด่นคือ สามารถ download ต่อจากงานที่เคยโหลดไว้ได้ การติดตั้งมีดังนี้ #cd /usr/ports/ftp/axel #make install clean #rehash   การใช้งาน axel #edit /etc/make.conf   เพิ่ม FETCH_CMD = /usr/local/bin/axel   มันจะใช้ axel แทน fetch เร็วสวดยวด ที่มา : www.thaibsd.com

Off 
Top