แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

March 2nd, 2012

ติดตั้ง Firebird บน freebsd

การติดตั้งมักจะเจอปัญหา ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง โดยroot Please do not build firebird2-server as ‘root’ because this may cause conflictswith SysV semaphores of running services. เราสามารถแก้ได้โดยเพิ่ม  make -DPACKAGE_BUILDING เข้าไป ns1# make -DPACKAGE_BUILDING ; make ; make install

Off 
Top