แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

ติดตั้ง axel บน freeBSD

โปรแกรม axel เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ download file จาก URL ที่เราต้องการซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่มีความเร็วมากกว่า wget , fetch ละมีจุดเด่นคือ สามารถ download ต่อจากงานที่เคยโหลดไว้ได้
การติดตั้งมีดังนี้
#cd /usr/ports/ftp/axel
#make install clean
#rehash

 

การใช้งาน axel
#edit /etc/make.conf

 

เพิ่ม
FETCH_CMD = /usr/local/bin/axel

 

มันจะใช้ axel แทน fetch เร็วสวดยวด
ที่มา : www.thaibsd.com
Off 

March 1, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top