แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

February 7th, 2012

การ debug Kohana

เราสามารถ  debug  ข้อมูลได้ดังนี้ <? echo kohana::debug($val1); ?> ** $val1  = ตัวแปร

Off 

การเพิ่ม ไฟล์ ต่างๆ เพื่อให้ kohana เรียกใช้งาน

วันนี้ ลองผิดลองถูก กับ Kohana  เรื่องการเรียกใช้ function ที่เราเขียนขึ้นมาเอง ปัญหาผมก็คือ  อยากใด้ functio  ที่เขียนไว้ของ php  มาให้งาน  แบบว่า  include  หรือ  require  มาแต่ kohana ไม่รู้จัก ลองค้นใน google  ก็ได้ คำตอบดังนี้ ให้ copy ไปไว้ที่  system/vendor/ชื่อ folder ของเรา  เช่น   (system/vendor/conf) ใน  conf ก็เอาไฟล์ . php ที่เราต้องการใส่ไว้ จากนั้น ก็เรียกใช้งาน  ได้ดังนี้ครับ   require KOHANA::find_file(‘vendor’, ‘conf/conf’); แค่นี้เราก็สามารถเรียกใช้งาน  function  ต่างที่เราเขียนขึ้นได้แล้ว ….

Off 
Top