แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

การ debug Kohana

เราสามารถ  debug  ข้อมูลได้ดังนี้

<?
echo kohana::debug($val1);
?>

** $val1  = ตัวแปร

Off 

February 7, 2012 This post was written by Categories: เรื่องเล่ารายวัน No comments yet


Top