แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

February 13th, 2012

การยกเลิก warning security window

แก้ปัญหาโดยใช้ ให้ไปที่  Run  ->   gpedit.msc ->  User Configuration   ->  Administrative Templates  -> Windows Components   ->  Attachment Manager  ->  Inclusion list for low file types   ->   enabled ในช่อง Options ให้ใส่ นามสกุลของ โปรแกรม ลงไป เช่น *.exe

Off 
Top