แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

February 12th, 2012

เปิดใช้งาน Kohana + Mod_rewrite + apache22 บน FreeBSD8.1

มีโปรเจคเล็กๆ เลยลองใช้ kohana2.3 เขียนขึ้นมา บน localhost   เขียนทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์  เอาขึ้น Server ให้ user ใช้  ปรากฏว่า ไม่ทำงานซะงั้น… หาวิธีแก้ไข อยู่ตั้งนาน  … ซึ่งไปกำหนดไฟล์ 2 ที่ ดังนี้ แก้ไขไฟล์  httpd.conf #  pico /usr/local/etc/apache22/httpd.conf ค้นหา    #LoadModule rewrite_module libexec/apache22/mod_rewrite.so    แล้ว เอา  เครื่องหมาย #   หน้า #LoadModule  ออก จากนั้นค้นหาคำว่า <Directory “/usr/local/www/apache22/data/”>  แก้ไข   AllowOverride None  -> AllowOverride All และ Options None ->Options All<Directory “/usr/local/www/apache22/data/”>  #hagarici # AllowOverride …Continue reading

Off 
Top