แค่เว็บๆหนึ่ง ! ที่อยากเก็บประสบการณ์
Home
 

November 27th, 2013

การเขียน Bat file สำหรับ Run exe

เรื่องมีอยู่ว่า  เครื่อง User  ต้องการ Run  โปรแกรม 2 Program   และใช้เครื่องพิมพ์ 2 ตัว โดยให้กด ปุ่มพิมพ์ แล้วให้เครื่องพิมพ์ ออก เครื่องที่ต้องการ โดยไม่ต้องมานั่งเลือก เครื่องพิมพ์ วิธีการทำ ดังนี้ เช่น 1. ต้องการ  Run  Program  Express   ให้เขียนคำสั่งดังนี้   ในไฟล์  a1.bat :: @echo off :: ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ชื่อ Canon LBP3010 เป็นเครื่อง default rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /y /n “Canon LBP3010” START N:\ExpressI\ExpressI.exe 2.ต้องการ  Run  Program  Hosxp  ให้เขียนคำสั่งดังนี้   …Continue reading

Off 
Top